NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Chữ Nghĩa Trong Ngôn Ngữ Việt Nam Hiện Nay(P.cuối)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

Khách mời tuần này vẫn với nhà văn Đỗ Văn Phúc, một người sinh hoạt cộng đồng tại Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với (phần cuối) đề tài “Chữ Nghĩa Trong Ngôn Ngữ Việt Nam Hiện Nay”.

      DLSN05032022bis PV

You May Also Like