Tiếng Dân Oan – Thứ Tư 04.01.2017

      tiengdanoan04012017

Thưa quý thính giả, kỳ này chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một trong nhiều trường hợp của những người được xếp vào hạng “có công với cách mạng” đó là gia đình bà Trần thị Thu, xin nhường lời cho chị Mỹ Huệ.

You May Also Like

Leave a Reply