Tiếng Dân Oan, 21.12.2016

      TDO21122016

Thưa quý thính giả trong mục Tiếng Dân Oan hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi trường hợp bị mất nhà đất của Dân Oan Tống thị Lan như sau…

You May Also Like

Leave a Reply