Tiếng Dân Oan, 22.11.2016

      tdo22112016

Kính thưa quí thính giả, trong tiết mục Tiếng Dân Oan hôm nay, mời quý vị cùng Mỹ Huệ theo dõi câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thành sau đây…

You May Also Like

Leave a Reply