Phỏng vấn Ông TRẦN QUỐC BẢO – Chủ tịch HỘI ĐỒNG ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG – LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC Nhận định nhân ngày đầu năm 2017

      tranquocbao01012017

Thưa quý vị thính giả, Nhân ngày đầu năm 2017, để biết qua về tình hình VN trong năm qua và những biến chuyển trong thời gian tới, mời quý thính giả theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi với ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch HỘI ĐỒNG ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG, LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC. Ông Bảo tham dự buổi thảo luận này từ miền Nam California, Hoa Kỳ.

You May Also Like

Leave a Reply