THẾ GIỚI TUẦN QUA: THỨ BẢY NGÀY 15/6/2024

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Thế Giới Tuần Qua” do Thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách, ông Nam, nguyên là Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về Thương Mãi Quốc Tế. Xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam…

      DLSN15062024bis (1) TGTQ

1/ Nhà cầm quyền CSVN cho biết nhà sư Thích Minh Tuệ “tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực”. Dĩ nhiên, không ai tin những gì người cộng sản nói, điều mọi người đang muốn biết là hạnh nguyện tu học Hạnh Đầu Đà của sư Minh Tuệ có được tiếp tục hay không? Ông có nhận định gì về việc này, thưa ông Nam?

2/ Trong một diễn biến khác, Thượng tướng Lương Tam Quang đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Công an thay cho Tô Lâm đã được bầu lên làm Chủ tịch nước. Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng được Bộ Chính trị phân công làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Cả hai tướng Quang và tướng Ngọc đều là đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm. Ông đánh giá sự kiện này như thế nào, thưa ông Nam?

3/ Ngoài hai sự kiện đáng nói nêu trên ở Việt Nam, ông còn thấy việc gì đáng quan tâm trên thế giới  trong tuần vừa qua, thưa ông Nam?

You May Also Like