Thời Sự: Lễ Truy điệu và Vinh danh Ô. Nguyễn Văn Tánh (2)

Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị nghe tiếp Phần 2 cuộc tiếp xúc của phóng viên Hồng Phúc với Ban Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế từ New York

      DLSN06042021 TS PV

You May Also Like