Thời Sự: Quang Nam phỏng vấn Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

Thưa quý  thính giả, vào ngày 18 tháng 8 tới đây, bản dịch tiếng Anh của bút ký Tôi Phải Sống của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ sẽ được một nhà xuất bản tại Anh Quốc cho phát hành khắp nơi trên thế giới. Để tìm hiểu thêm về tác phẩm bằng Anh Ngữ này, Quang Nam có cuộc phỏng vấn Linh mục Nguyễn Hữu Lễ sau đây

      DLSN09082023bis-PV

You May Also Like