Thời Sự: Con đường dân chủ dẫn đến Việt Nam

Thưa quý thính giả, Ls. Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc đã có cuộc công du Hoa Kỳ từ ngày 2/9 đến 1/10 năm nay, nhằm mục đích tiếp xúc, làm quen và kỳ vọng có thể liên kết được với các mảng truyền thông người Việt tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ, cùng chung chí hướng, thành một khối. Đồng thời, nhân dịp này, Ls. Đài trình bày quan điểm về “con đường dân chủ dẫn đến Việt Nam”.  Trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ, từ Hoa Thịnh Đốn, Ls. Nguyễn Văn Đài dành cho chúng tôi cuộc phóng vấn sau đây, mời quý thính giả cùng theo dõi và xin nhường lời cho phóng viên Hồng Phúc…

      DLSN26092022bis PV

You May Also Like