BÌNH LUẬN: Những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng sản Việt Nam

Tuy bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng bên trong đảng CSVN đã thối rữa không còn thuốc chữa và ngày tàn sẽ không xa.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Vũ Ngọc Yên với tựa đề: “Những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng sản Việt Nam” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

      DLSN22092022bis BL

You May Also Like