NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Nền chính trị Úc sau cuộc bầu cử ngày 21 tháng 5.(1)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này là Ls. Lưu Tường Quang, sẽ nói về những thay đổi trong nền chính trị Úc sau cuộc bầu cử ngày 21 tháng 5.

      DLSN02072022bis PV

You May Also Like