NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân Và Di Dân Việt Nam Tại Đài Loan (2)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với Lm. Phêrô  Nguyễn Văn Hùng, liên quan đến các cô dâu lấy chồng Đài Loan và các công nhân xuất khẩu lao động tại đảo quốc này.

      DLSN04062022bis PV

You May Also Like