Bàn Ngang Tán Dọc, 05.05.2017

      BNTD05052017

Chuyên mục Bàng Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn về sự kiện Đinh La Thăng và cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng CSVN.

You May Also Like

Leave a Reply