NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân và Di Dân Việt Nam tại Đài Loan

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này là Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng Giám Đốc Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân và Di Dân Việt Nam tại Đài Loan.

      DLSN28052022bis PV

You May Also Like