NHẠC CHỌN LỌC: Tiếng Vọng Từ Ngục Tối

 Quý thính giả đang thưởng thức ca khúc Tiếng Vọng Từ Ngục Tối một sáng tác của Thầy Giáo Làng qua tiếng hát Chi Huệ để cùng nhớ đến những TNLT, đặc biệt những nhà đấu tranh bất khuất vẫn còn đang trong lao tù cộng sản.  

      DLSN20052022bis Tieng vong

You May Also Like