Nhạc Tuyển DLSN : Dòng Máu Việt Nam

Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Nhạc tuyển DLSN do Bảo Trân và Hướng Dương phụ trách.

      DLSN10072022 Nhac tuyen

Hôm nay Bảo Trân và Hướng Dương xin giới thiệu với quý thính giả nhạc phẩm “Dòng Máu Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền, một người con nước Việt, dù đang sống trên đất nước tự do nhưng vẫn nặng lòng khắc khoải với quê hương, đất nước.

Xin mời quý thính giả nghe vài dòng tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền đã viết…

Nhạc phẩm này được thực hiện như một nén nhang lòng để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sĩ vị Quốc vong thân đã hơn 4000 năm chiến đấu và bảo vệ tổ quốc chống quân Trung Quốc xâm lược.  Và cũng để cảnh báo họa mất nước trước bọn trung cộng văn minh ngày nay được tiếp tay bởi đám hán gian bán nước. Dân tộc Việt Nam đời đời bất diệt và mãi mãi là của người Việt Nam.  Chúng ta cũng là người Việt Nam yêu nước bức xúc trước sự tham lam hà hiếp của trung cộng xâm lược đang đe dọa đất nước ta mỗi ngày…

Một ngày bờ cõi quê hương nhà

Còn bóng quân xâm lược

Nước Nam không ngày Thái Bình

Một lòng gìn giữ quê hương mình

Dòng máu con dân Việt

Quyết không nô lệ ngoại bang…

 

Nhạc phẩm “Dòng Máu Việt Nam” do các ca sĩ Hải ngoại trình bày, trích trong Nguyễn Huy Điền Music, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

You May Also Like