Thời Sự: Đại Hội Vinh Danh Vợ Các Tù Nhân Chính Trị VN

Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn Ông Nguyễn Trung Châu, Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN Hải Ngoại, sau đây:

      DLSN12042022bis PV

You May Also Like