Thời Sự: Thomas Viet PV Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, phu nhân tuơng lai của TNLT Đỗ Nam Trung, về việc anh Đỗ Nam Trung sẽ bị nhà cầm quyền tỉnh Nam Định đưa ra xét xử ở tòa sơ thẩm vào ngày 16 tháng 12 này. Và xin nhường lời cho phóng viên Thomas Việt

      DLSN06122021bis PV

You May Also Like