Thomas Việt Phỏng Vấn LM Đặng Hữu Nam

      PV07042017

Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, hàng ngàn giáo dân ở Vinh vào hôm qua đã xuống đường tuần hành đánh dấu 1 năm thảm họa môi trường do nhà máy Formosa gây ra ở vùng biển miền Trung. Để tìm hiểu vụ việc, Linh mục Đặng Hữu Nam đã dành cho pv Thomas Việt cuộc phỏng vấn sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply