Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại: GS TS Nguyễn Xuân Vinh (1)

Kính thưa quý thính giả, Gương thành công của người Việt hải ngoại tuần này, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu, giáo sư tiến sĩ, nhà văn, nhà khoa học không gian có tầm vóc quốc tế, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.  Khởi đi từ đầu thập niên 50 ông được đào tạo phi công tại Pháp, sau đó ông trở thành người đứng đầu ngành không quân VNCH.

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh sang Hoa Kỳ du học, và đóng góp lớn lao về khoa học trong ngành không gian vũ trụ. Ông đã đào tạo nhiều tiến sĩ, nhiều nhà khoa học gia, và ông cũng đã thành công trên nhiều lãnh vực khác. Mời quý vị theo dõi phần một với BC sau đây.

      DLSN14122021 Guong TC

You May Also Like