Những Vấn Đề Của Chúng Ta: Thái Hòa- phỏng vấn Kỹ sư Lê Phát Minh (3)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN27112021 NVDCCT

You May Also Like