Phong Trào Tố Cáo Tấn Công Tình Dục, Phần 3

      NVDCCT16122017

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta, do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là bà Phạm Thiên Thanh, đương kim Tổng Bí Thư Tổ Chức/PHVN, với phần đầu chủ đề: “Phong Trào Tố Cáo Tấn Công Tình Dục”.

You May Also Like

Leave a Reply