Phóng sự Đặc biệt: 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI PHÁT THANH ĐLSN

Thưa quý thính giả, vào Chủ Nhật ngày 15/8/2021 vừa qua, đài Đáp Lời Sông Núi đã tổ chức buổi tiếp tân ĐÁNH DẤU 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI PHÁT THANH ĐLSN. Từ miền Nam tiểu bang california, Hoa Kỳ, Khánh Ngọc có bài tường trình sau đây….

      DLSN18082021bis Phong su

You May Also Like