Câu chuyện thời sự: Cách Mạng Tháng Tám(3)

Thưa quý vị thính giả, để tiếp nối loạt bài về chủ đề “Cách Mạng Tháng Tám”,  hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị phần cuối cùng của cuộc mạn đàm giữa phóng viên Hồng Phúc và Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc, sau đây…

      DLSN18082021bis PV

 

You May Also Like