CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Ứng viên Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2021

Kính thưa thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có phổ biến một bản Thông Cáo Báo Chí kêu gọi đề cử ứng viên Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2021

 

      DLSN09072021bis PV NBTung

You May Also Like