CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Thái Hòa pv Phạm Thanh Nghien(2)

Thưa quý thính giả,

Trong Câu Chuyện Thời Sự hôm nay, xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần hai buổi phỏng vấn của Thái Hòa với cô Phạm Thanh Nghiên liên quan đến những thương phế binh VNCH hiện đang sống tại VN.

      DLSN01072021bis PV PT Nghien

You May Also Like