BÌNH LUẬN: Cán bộ chiến lược’ thế này thì mạt rồi!

Kính thưa quý thính giả, sau 70 năm dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, đất nước tụt hậu, sinh linh đồ thán, thế mà Giám đốc của cái gọi là “Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh” còn mặt dày, mày dạn công bố cái “giỏi và xuất sắc” của các học viên được quy hoạch cấp chiến lược.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Trân Văn với tựa đề: Cán bộ chiến lược’ thế này thì mạt rồi! _ sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

      BLuan04112019bis

 ‘Cán bộ chiến lược’ thế này thì mạt rồi!

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức bế giảng “Lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” của đảng CSVN.

Cán bộ quy hoạch cấp chiến lược là những cá nhân được lựa chọn để làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN trong giai đoạn từ 2021 đến 2026. Những cá nhân này cũng đã được lựa chọn để làm lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể tầm quốc gia, hoặc lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở các tỉnh, thành phố.

Báo chí chính thức dẫn lời của ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HV CTQG HCM), cho biết, năm nay, nơi này mới tổ chức hai lớp “bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” của đảng CSVN cho 95 “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược”.

Điều đó có nghĩa là sẽ còn một số lớp nữa. Những lớp “bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” của đảng CSVN dạy gì?

Ông Thắng bảo rằng, “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 ” được học 44 chuyên đề về: Nền tảng tư tưởng – lý luận của đảng CSVN, Xây dựng đảng – hệ thống chính trị, Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội – Môi trường, Kỹ năng lãnh đạo – quản lý. Sau đó được đưa đi thực tế tại sáu tỉnh trong… sáu ngày rồi làm đề án tốt nghiệp. Đề tài xoay quanh những vấn đề có tính thời sự, thiết thực đang cần phải giải quyết ở lĩnh vực, ở địa phương mà học viên đang phụ trách hoặc công tác. Cuối cùng, học viên phải bảo vệ “đề án tốt nghiệp” trước một hội đồng là các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH TƯ đảng CSVN và các nhà khoa học đầu ngành.

Ông Thắng khoe là 100% học viên của hai lớp “bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” của đảng CSVN đạt loại “giỏi và xuất sắc”. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức của BCH TƯ đảng CSVN thì cho rằng, việc tổ chức thành công hai lớp này sẽ là “mẫu” cho công tác đào tạo cán bộ quản lý các cấp.

Ở đâu dưới gầm trời này cũng có rất nhiều người học hành, nghiên cứu cả đời về từng lĩnh vực cụ thể trong chuỗi đa lĩnh vực mà HV CTQG HCM tổ chức “bồi dưỡng” cho “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” nhưng có bao nhiêu người dám thừa nhận họ “giỏi” và bao nhiêu nơi dám khẳng định họ “xuất sắc” trong lĩnh vực ấy?

Chỉ “bồi dưỡng” trong hai tháng (từ 6 tháng 8 đến 28 tháng 10) mà khẳng định 95 “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược” là “giỏi và xuất sắc” cả về Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại, Kinh tế lẫn về Văn hóa – Xã hội – Môi trường, Kỹ năng lãnh đạo – quản lý thì quả là đáng… ngỡ ngàng!

Cứ nhìn hiện trạng quốc phòng – an ninh – đối ngoại, kinh tế, văn hóa – xã hội – môi trường của Việt Nam là có thấy hiểu biết và kỹ năng lãnh đạo – quản lý của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH TƯ đảng CSVN như thế nào. Với hiểu biết và kỹ năng như thế, thẩm định – nhận định ai đó “giỏi và xuất sắc” có đáng… ngờ không?

Năm tới, các cơ sở đảng cấp thấp nhất, chẳng hạn từ thôn, ấp, mới tổ chức đại hội để lựa chọn đại biểu đi dự đại hội của đảng ở cấp cao hơn. Tại đại hội đảng cấp cao hơn (ví dụ phường, xã), các đại biểu sẽ vừa bầu lãnh đạo tổ chức đảng tương ứng (như Bí thư xã), vừa lựa chọn đại biểu tham dự đại hội đảng ở cấp cao hơn nữa… Cứ thế cho đến khi những đại biểu thay mặt đảng viên trong toàn quốc chọn xong các Ủy viên BCH TƯ, các thành viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư mới của đảng CSVN.

Nói cách khác, năm 2021, phải sau vô số đại hội đảng, đảng CSVN mới có BCH TƯ mới và từ đó mới có các thành viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư mới. Song đó là… lý thuyết! Trên thực tế, chưa cử, chưa bầu thì giới lãnh đạo đảng hiện nay đã lựa chọn và sắp đặt xong các cá nhân lãnh đạo đảng ở đủ mọi cấp.

Việc lựa chọn – sắp đặt như thế được gọi là… qui hoạch. Những cá nhân được lựa chọn – sắp đặt vào những vị trí cao nhất được gọi là… “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược”. Những “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược” cho BCH TƯ đảng khóa 13 để lãnh đạo đảng từ 2021 đến 2026 vừa hoặc sắp được… “bồi dưỡng”.

Nhìn một cách tổng quát, chẳng phải dân, ngay cả đảng viên cũng chỉ là con rối trong tay một số “đồng chí” của mình. Những quy hoạch nhân sự, lớp “bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” chính là ví dụ minh họa: Các đại hội đảng là những vở kịch và dù muốn hay không, các đảng viên cũng phải diễn cho tròn vai.

Tuy chẳng có bao nhiêu người biết 95 “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” vừa được “bồi dưỡng kiến thức mới” gồm những ai nhưng xét cho đến cùng, chắc chắn không có “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” nào có thể được xem là vô can trước những vấn nạn ở địa phương họ lãnh đạo hoặc ngành họ công tác tạo ra.

95 “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” vừa được “bồi dưỡng kiến thức mới” và những “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” sắp được “bồi dưỡng kiến thức mới” sẽ tiếp tục thực hiện hoặc đề ra những “chủ trương lớn”, chỉ đạo soạn – thực hiện những dự án giống như những cá nhân lựa chọn – sắp đặt họ làm “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13” và nếu không có gì thay đổi, họ sẽ tiếp tục lựa chọn – sắp đặt chính mình hoặc những cá nhân khác làm “cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa… 14,15, 16,…”.

Bội chi? Nợ nần gia tăng từ trăm ngàn lên cả triệu tỉ? Phúc lợi công cộng suy giảm? Đồng bào lầm than, oán thán?… Không phải là chuyện đáng bận tâm vì đó là những hậu quả mà đảng không phải chịu trách nhiệm, kể cả trách nhiệm vì lựa chọn – sắp đặt những cá nhân kiểu như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn,…

Nếu dân chủ xã hội chủ nghĩa không ưu việt như thế, đảng ta sẽ không thèm dốc toàn lực để giữ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, không… qui hoạch nhân sự như đang thấy!

Trân Văn

You May Also Like