Thời Sự: Ngày Tang Yên Bái (2)

Kính thưa quý thính giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi phỏng vấn ông Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp hành Trung Ương VNQD Đảng, do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      DLSN22062021 PV LTNhan

You May Also Like