Thái Hòa Phỏng Vấn Nguyễn Xuân Nghĩa

      PV11072017

Để ngăn cản cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của người dân, nhà cầm quyền csVN đã không từ một thủ đoạn đê tiện và hèn hạ nào. Những người yêu nước đã phải vượt thắng sợ hãi để chấp nhận tất cả những đòn thù hèn hạ ấy. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hải Phòng đã mô tả những bước khủng bố khác nhau mà nhà cầm quyền csVN đã áp dụng cho ông và các nhà đấu tranh dân chủ khác ở trong nước.
Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn này do pv Thái Hoà thực hiện.

You May Also Like

Leave a Reply