Thời Sự: Hồng Phúc phỏng vấn Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước (phần 2)

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu, Bà Rịa, Vũng Tàu, sau đây.

      DLSN08062023bis-PV

You May Also Like