NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Ls. Võ Minh Cương (phần 3)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN27032021bis PV

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» mấy tuần qua, chúng tôi cùng đàm thoại với Luật Sư Võ Minh Cương, hiện là Chủ tịch Liên hội Cựu Quân Nhân Liên Bang Úc Châu, để tìm hiểu về nước Úc và về mối quan hệ căng thẳng giữa Úc và Trung cộng hiện nay. Trong chuyên mục tuần này, vẫn trong đề tài trên, nhưng chúng tôi bàn về quan hệ giữa Úc và Trung cộng trong lãnh vực thương mại cũng như khả năng của Trung cộng mua chuộc các chính trị tại Úc.

Kính thưa quý thính giả

Trong cuộc đàm thoại này, Luật Sư Võ Minh Cương phát biểu từ thành phố Sydney, nơi có rất nhiều người Việt tị nạn cộng sản tại Úc đang định cư.

You May Also Like