Vai Trò Người Phụ Nữ Việt Nam Trong Công Cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước, Phần III

      nvdcct12112016

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là cô Phạm Thanh Nghiên với (phần đầu) chủ đề: “Vai Trò Người Phụ Nữ Việt Nam Trong Công Cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước”.

You May Also Like

Leave a Reply