Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Lê Trọng Hùng từ Hà Nội (phần 2)

Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã giới thiệu hôm qua, nhà giáo Lê Trọng Hùng muốn ứng cử làm dân biểu trong cái gọi là Quốc Hội của nhà nước CSVN sắp tới đây, để có thể thay đổi nhận thức của những đại biều nhân dân khác về hệ thống độc quyền cai trị của đảng CS như đã được qui định trong điều 4 Hiến Pháp của nước này. 

Mời quí thính giả theo dõi tiếp phần cuối cuộc thảo luận giữa phóng viên Hồng Phúc và nhà giáo Lê Trọng Hùng sau đây.

      PVan02032021

You May Also Like