Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Đỗ Ngà, từ Việt Nam (phần cuối)

Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi phỏng vấn nhà báo Đỗ Ngà từ Việt Nam, về đề tài “Mặt thật quy trình bầu cử của cộng sản Việt Nam”, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      PVan05012021

You May Also Like