Đất Nước Đứng Lên: Xoá Bỏ Đảng Cộng Sản Là Khát Vọng Của Toàn Dân

Kính thưa quý thính giả, Đảng CSVN độc tài tha hóa đã tàn phá thảm hại đất nước Việt Nam. Đã đến lúc toàn dân vùng lên đạp đổ độc tài và xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho dân tộc. Trong tiết mục ĐNĐL hôm nay, Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Xoá Bỏ Đảng Cộng Sản Là Khát Vọng Của Toàn Dân” sẽ được Khánh Ngọc trình bày sau đây.

      DNDLen15122020

Xoá Bỏ Đảng Cộng Sản Là Khát Vọng Của Toàn Dân

Tại sao khát vọng của toàn dân là phải xoá bỏ đảng Cộng Sản? Câu hỏi này đã có nhiều người nêu ra từ lâu và mong ước thực hiện khát vọng đó, với nhiều hình thức, từ nhiều thập niên qua. Nhưng khát vọng này đã trở nên cấp bách và thiết thực hơn trong thời gian gần đây.

Cuộc nội chiến kéo dài từ 1955 đến 1975, giửa hai miền Tổ Quốc đã chấm dức, toàn dân mừng và hy vọng góp tay xây dựng lại, để Tổ Quốc được giàu mạnh hơn. Sau một thời gian đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, vì bom đạn, do chủ trương của Việt Cộng là “đánh phá Miền Nam Việt Nam và chống đế quốc Mỹ, còn cái lai quần cũng đánh”.

Nhưng toàn dân đã bị Việt Cộng lừa gạt một cách trắng trợn. Cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”, không phải để giành độc lập, để thống nhất đất nước. Mưu đồ đánh chiếm Miền Nam là nhằm thực hiện ách thống trị trên toàn cỏi nước Việt, theo chủ trương nô lệ hóa toàn dân, cho chủ nghĩa Cộng Sản. Chống Mỹ nhưng sau đó lại làm ăn với Mỹ, mời Mỹ đem tàu chiến vào bảo vệ Biển Đông.

Thật vậy, sau khi thống nhất đất nước, tập đoàn Việt Cộng vẫn liên tục theo đuổi đường lối cai trị độc tài đảng trị, thiết lập một xã hội không tự do, không dân chủ. Bên cạnh đó là chính sách trả thù những người bại trận, đó chính là nhân dân Niền Nam, cũng như chủ trương thực hiện chính sách lệ thuộc Tàu, khiến chủ quyền quốc gia luôn bị Tàu Cộng đe dọa.

Ngoài ra Việt Cộng vẫn tiếp tục theo đuổi và thực hiện chính sách độc tài, quản lý đất nước, một cách quá sai lầm, tạo ra một tầng lớp cán bộ tham nhũng, bất công mỗi ngày một lan rộng, khoảng cách nghèo giàu trong xã hội càng nhiều hơn.  Đại đa số người dân Việt, đành chịu sống cơ cực nhìn “bọn tư bản đỏ” của chế độ, phung phí tiền bạc, phô trương nhà cửa, xe hơi, quần áo, đồ trang sức, trị giá nhiều chục ngàn hoặc cả trăm ngàn Mỹ kim. Những số tiền mà đại đa số người dân Việt, không cách gì có thể kiếm được như vậy, bằng công sức lao động chân chính của mình, cho cả đời này.

Đó là những nguyên nhân khiến người dân Việt Nam chia rẽ hơn bao giờ hết,

Xã hội Việt Nam hiện nay không thống nhất, luôn có những lực lượng đối kháng trong đảng cũng như ngoài đảng, dưới nhiều hình thức, đã có những đảng viên, những hội đoàn, tổ chức chính trị, công khai vạch trần những xấu xa của chế độ Cộng Sản.

Đó chính là động lực, để một cuộc cách mạng xảy ra và sẽ xảy ra tại Việt Nam, hầu xoá bỏ chế độ Cộng Sản giáo điều, bảo thủ, chậm tiến và lạc hậu. Nhằm thực hiện khát vọng của toàn dân.

Toàn dân nhận thấy cần phải xóa bỏ đảng Cộng Sản, để thiết lập một nền dân chủ mới cho Việt Nam.

Đúng vậy! Chủ nghĩa Cộng Sản đã thảm sát nhiều triệu người trên thế giới, gây nên một tội ác khủng khiếp đối với nhân loại, trong đó có đảng Cộng Sản Việt Nam. Thực tế cho chúng ta thấy chủ thuyết Cộng Sản đã tạo ra nhiều sai lầm, dẫn đến những suy thoái trầm trọng về kinh tế và xã hội.

Tập đoàn Việt Cộng đã hô hào xóa bỏ chế độ địa chủ, phong kiến và đánh đuổi chủ nghĩa thực dân, để tạo nên một xã hội công bằng. Nhưng kết qủa với chủ trương đó, chỉ nhằm thay thế giai cấp địa chủ và phong kiến, bằng giai cấp đảng viên, chúng luôn tìm cách bóc lột người dân một cách thâm độc và tàn bạo hơn, với đôi tay “vấy máu dân lành”.

Chế độ Cộng Sản hiện chỉ là một “chế độ phong kiến tân thời”, mà người dân thường gọi là “bọn tư bản đỏ”, sự giàu có và phô trương, chỉ tập trung vào các tầng lớp đảng viên Cộng Sản tham tàn.

Như chúng ta biết, đất nước đã thống nhất hơn 45 năm, nhưng tổ quốc chưa bao giờ hòa bình, lòng dân chưa hòa hợp.

Vì thế nên người dân vẫn còn đặt câu hỏi: Phương thức nào để xóa bỏ chủ nghĩa Cộng Sản trên quê hương Việt Tộc? đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài toà trị sẽ bị xóa bỏ như thế nào ? Những tổ chức đấu tranh dân chủ nào sẽ làm nên lịch sử? Nhằm thưc hiện khát vọng của toàn dân…

Nhân dân Việt Nam đang sẳn sàng vùng lên làm cách mạng, để lật đổ chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị này, ngay tức khắc, nếu các tổ chức đấu tranh của người Việt trong và ngoài nước, cùng liên minh và hợp tác với nhau tạo thành một lực đẩy, đủ mạnh, để nhân dân có thể tin tưởng mà dấm thân.

Khát vọng của nhân dân là phải xóa bỏ đảng Cộng sản, để thiết lập một thế chế dân chủ, đa nguyên, hết lòng phục vụ cho dân.

Tình hình thế giới đang thay đổi, mạng thông tin toàn cầu đang giúp cho các tổ chức đấu tranh của người Việt, trong và ngoài nước, tọa nên một kết hợp rộng lớn.

Ngày khai mạc đại hội 13 cuả đảng Cộng Sản, sẽ là ngày toàn dân Việt Nam, đứng lên làm cách mạng, lật đổ bạo quyền Việt Cộng.   Hoàng Minh Phú

 

You May Also Like