Thời Sự: Hồng Phúc phỏng vấn Học giả Trần Gia Phụng, từ Toronto, Canada, về đề tài “Tam Vô là gì? (phần 2)

Hồng Phúc phỏng vấn Gs. Trần Gia Phụng (2)

Thưa quý thính giả, ngày hôm qua chúng tôi đã gửi tới quý vị phần 1 buổi phỏng vấn với Gs. Trần Gia Phụng, định nghĩa Tam Vô là gì? Hôm nay mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi phỏng vấn với nội dung Sự tác hại của Tam Vô như thế nào?”.  Mời quý vị cùng theo dõi sau đây với Hồng PhúcGs Trần Gia Phụng.

      PVan15122020

You May Also Like