BÌNH LUẬN: Tự diễn biến, tự chuyển hóa – lửa và khói

Một trong những khuyết điểm trí mạng của đảng CSVN là hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bất khả vãn hồi ngay trong nội bộ đảng. Chúng ta cần phải tích cực tiếp tay góp lửa cho hiện tượng này hầu nhanh chóng tiêu diệt CSVN.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Tự diễn biến, tự chuyển hóa – lửa và khói” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      BLuan11122019bis

“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” – lửa và khói 

Tục ngữ Việt Nam có câu “Không có lửa, sao có khói!”.   Đúng vậy ! Những năm gần đây nhà cầm quyền Việt cộng đã nhiều lần nêu ra vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng, với các đảng viên đại biểu, trong những  lần đại hội đảng Cộng Sản, điều đó đã cho chúng ta biết, phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa đang xãy ra trong lòng đảng Cộng Sản, đang tạo ra sự chia rẽ trầm trọng giữa các thành phần đảng viên Cộng Sản. Phong trào này một khi lớn mạnh nó sẽ giật sập chế độ Cộng Sản hiện tại, đó là sự thật, mà tập đoàn cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam đang lo sợ, chúng đang ra sức phòng chống và tìm cách đối phó để mong cho đảng không sụp đổ.

Đối với các tổ chức đấu tranh vì dân chủ, vì Tổ Quốc Đại Việt của chúng ta thì sao?, chúng ta cần phải làm gì?  để hổ trợ, để đẫy mạnh phong trào tự diễn biến tự chuyển hóa này, mỗi ngày một lan tỏa rộng lớn, từ những đảng viên này sang những đảng viên khác, từ cán bộ cấp thấp đến cán bộ cấp cao trong đảng Cộng sản, đẫy mạnh và làm lan tỏa sự tự diễn biến, tự chuyển hóa từ cá nhân thành tổ chức. Từ đó chúng ta sẽ vận động và kêu gọi toàn dân Việt, hợp sức cùng các lực lượng tự diễn biến tự chuyễn hoá, đang có trong lòng đảng Cộng Sản, để cùng nhau quyết tâm giật sập chế độ Cộng Sản độc tài bán nước tại Ba Đình, sau đó tiếp tục vận động toàn dân cùng nhau xây dựng lại Tổ Quốc, tạo dựng lại chính thể mới, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.

Lò “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đang cháy, chúng ta cần bỏ thêm củi vào, để đốt cháy chế độ Cộng Sản Việt Nam “ hèn với giặc, ác với dân” này.

Với kinh nghiệm từ Liên Xô và các nước Đông Âu, đã minh chứng cho chúng ta thấy rất rõ về lợi, hại của các phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng Cộng Sản. Khi phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của đảng Cộng Sản Liên Xô và các đảng Cộng Sản Đông Âu lan tỏa, lớn mạnh,  đó là lúc cái nôi của chủ nghĩa Cộng Sản tại Liên Xô sụp đổ toàn diện vào năm 1998.

Đảng cộng Sản Tàu và đảng Cộng Sản Việt Nan cũng sẽ phải sụp đổ, khi các tổ chức đấu tranh dân chủ của người Tàu, và người Việt Nam, tìm cách đẫy mạnh phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa một cách khoa học, nhiều sáng tạo.   Với một thế giới mở trong thế kỷ 21 này, phong trào tự diễn biến tự chuyển hóa, sẽ dể dàng lan tỏa rộng lớn và sẽ có một mức độ nguy hiểm rõ rệt cho những chế độ độc tài Cộng Sản, như Tàu Cộng và Việt Cộng.

Muốn đẫy mạnh phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lòng đảng Cộng Sản, chúng ta cần vạch rõ những tội ác của người Cộng Sản Việt Nam cho thế giới biết, cho nhân dân Việt Nam biết và nhất là những người trẻ biết, về tội ác của Hồ chí Minh và đồng bọn trong cải cách ruộng đất tại miền Bắc; vạch trần những tội ác của tập đoàn  Cộng Sản và cái gọi là quân đội giải phóng, đã tàn sát đồng bào Huế trong dịp tết Mậu Thân;  Vạch trần những dối trá của người cán bộ Cộng Sản trong tuyên truyền… v,v;  Vận động toàn dân đập đổ  huyền thoại Hồ chí Minh; Vạch trần những thủ đoạn độc ác của người Cộng Sản, trong việc thanh trừng các đảng viên gọi là đồng chí, không thuận với ý kiến sai trai của đảng, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh , Phạm Qúy Ngọ, Trần đại Quang. v.v;   Vạch trần những sai trái của chủ thuyết Cộng Sản, về chính sách sở hữu ruộng đất toàn dân; Vạch trần bản chất độc ác, tinh thần nô lệ, bán nước, “hèn với giặc, ác với dân” của tập đoàn Việt Cộng tại Ba Đình, như việc xô đẫy người dân vào cỏi chết trong cuộc xâm lăng Miền Nan, để “chống mỹ cho Tàu và Liên Xô”; Tuyên dương tinh thần yêu nước, yêu Tổ Quốc Lạc Việt, của những người cựu đảng viên, đã dám vạch trần những tội ác và sai trái của Hồ chí Minh, của tập đoàn Việt Cộng bán nước  và đã từ bỏ đảng Cộng Sản , như trường hợp  Trần Độ, Hoàng minh Chính, Chu Hảo. v,v …  Theo cựu Thượng Tướng Nguyễn Văn Hưởng một đảng viên cộng Sản, ông đã cho rằng:  “Cộng Sản không có tính người và tình người”.

Những người đấu tranh vì dân chủ như chúng ta, cần phải vận dụng tất cả những phương tiện của khoa học kỷ thuật hiện có trong thời dại diện tử toàn cậu, để đẫy mạnh phong trào “tự diễn biến , tự chuyển hóa” mà những tập đoàn Cộng Sản gọi là “ diễn biến hòa bình”.

Vào những thế kỷ trước ông bà ta đã chống giặc với với tất cả những phương tiện sẵn có, có gậy dùng gậy, có dáo, mát dung dáo mát. Mỗi người cán bộ đấu tranh cho dân chủ, của chúng ta hiện nay, cần phải vân dụng mạng lưới truyền thông toàn cầu một cách hữu hiệu.  Qua kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta biết, Nguyễn Trải đã dùng lá cây để viết và gởi đi những tín hiệu đến toàn dân, trong công cuộc chống quân Minh và giúp cho toàn dân chiến thắng quân Minh dưới sự lãnh đạo của vua Lê Lợi.

Phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong lòng các đảng Cộng Sản, nhất là đảng Cộng Sản Việt Nam, đang là một thứ vũ khí lợi hại, phong trào sẽ giúp cho các tổ chức đấu tranh dân chủ đạt đươc thành công, khi phong trào này lớn mạnh, trở thành một thế lực đối khán quan trọng đối với chế độ Cộng Sản. Chúng ta cần vận dụng mọi phương tiện để thúc đẫy cho phong trào này mỗi ngày một lớn mạnh, để đủ sức giật sập chế độ độc tài toàn trị, đó là đảng Cộng Sản Việt Nam. Thúc đẫy cho phong trào “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trở thành hiện thực là một nhu cầu cấp bách đối với các tổ chức đấu tranh vì dân chủ hiện nay./.

Hoàng Minh Phú

You May Also Like