NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – nhà báo Triều Giang (4)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN25052019bis PV

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA
Kính thưa Quý Thính Giả Đài Đáp Lời Sông Núi,
Những tuần trước đây, Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta», chúng tôi đã phỏng vấn Nhà báo Triều Giang về cuộc hội thảo dài ba ngày tại Thành phố Lubbock thuộc tiểu bang Texas để bàn về vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh kể từ năm 1969. Cuộc hội thảo này quy tụ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, chủ yếu gồm phe phản chiến ủng hộ Cộng sản Bắc Việt, và phe ủng hộ chế độ tự do tại Miền Nam Việt Nam. Phe nào cũng có cả người Mỹ lẫn người Việt, trong đó có cả người của CSVN gửi qua nữa. Cuộc hội thảo này rất hấp dẫn và khá quan trọng vì nó tạo điều kiện để người Việt quốc gia giúp cho những người CSVN và phe phản chiến ủng hộ Cộng sản Bắc Việt trước đây hiểu chính xác hơn về cuộc chiến Việt Nam, kki với những điều mà họ bị cộng sản tuyên truyền dối trá trước đây.

Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» tuần này, chúng tôi tiếp tục đề tài trên một lần nữa với nhà báo Triều Giang, chủ tịch Hội Bảo Tồn Lịch Sử Và Văn Hóa của Người Mỹ Gốc Việt, là người tham dự và cũng là một một thuyết trình viên trong cuộc hội thảo quan trọng này.

Kính thưa Quý Vị, Nhà báo Triều Giang phát biểu từ thành phố Austin, thủ phủ của Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, là nơi bà đang sinh sống.

You May Also Like

Leave a Reply