NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Ts. Nguyễn Anh Tuấn

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      NVDCCTa13042019bis

You May Also Like

Leave a Reply