Bình Luận: South China Sea hay East Sea?

Kính thưa quý thính giả! Chiếu theo luật quốc tế, tên của một vùng biển không nhất thiết thể hiện chủ quyền quốc gia liên hệ trên biển đó. Chẳng hạn như “Sea of Japan” không có nghĩa nó thuộc chủ quyền của Nhật Bản, hay “South China Sea” cũng không có nghĩa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Lê Minh Phiếu với tựa đề: “South China Sea hay East Sea?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

      DLSN19112018bis BL

South China Sea hay East Sea?
Lê Minh Phiếu

Một hội thảo vừa được Học viện Ngoại giao tổ chức ngày 8-9 tháng 11 tại Đà Nẵng với tựa đề tiếng Anh là “The 10th South China Sea International Conference – Cooperation for Regional Security and Development” (dịch sát nghĩa là “Hội nghị quốc tế Biển Nam Trung Quốc lần thứ 10 – Hợp tác về an ninh và phát triển trong vùng”).

Đọc tựa đề lên có nhiều người hốt hoảng và bực tức, vì tại sao lại dùng từ South China Sea để nói về Biển Đông, mà không dùng từ East Sea?

Cá nhân mình cho rằng việc dùng South China Sea trong bối cảnh này là bình thường, không có vấn đề gì. Và mình ủng hộ việc này.

1. Tên gọi không liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với đảo và/hoặc vùng biển.

South China Sea là tên quốc tế của Biển Đông. Nhưng theo công pháp quốc tế, tên gọi không liên quan gì đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với đảo và/hoặc vùng biển ở đó.
Ấn Độ Dương không có nghĩa là đại dương này thuộc toàn bộ Ấn Độ. Biển Hoa Đông (East China Sea) không có nghĩa là vùng biển này thuộc Trung Quốc. Biển Nhật Bản, Biển Philippine, Vịnh Thái Lan cũng không có ý là vùng biển đó thuộc các nước đó.

Điều thú vị là, Vịnh Bắc Bộ cũng có tên quốc tế là Gulf of Tonkin. Nhưng vịnh này không hoàn toàn thuộc về Việt Nam, mà được phân chia giữa Việt Nam và Trung Quốc theo Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, ký ngày 25 tháng 12 năm 2000.
Cho nên gọi là South China Sea không có nghĩa là thừa nhận hay công nhận rằng vùng biển đó là của Trung Quốc.

2. Tại sao không dùng East Sea cho sự kiện này?

Hội thảo này không phải là một hội thảo mà các anh chị người Việt Nam đóng cửa với nhau để nói chuyện nội bộ.

Đây là một hội thảo quốc tế. Cái hay của nó là mời được những học giả quốc tế đến để trao đổi về vấn đề Biển Đông, cho cộng đồng khoa học quốc tế thấy rõ những âm mưu, bước tiến của Trung Quốc trên Biển Đông, để cộng đồng học giả đó biết được, hiểu được tình hình, từ đó thể hiện trong các công trình khoa học của mình, trong các tư vấn của họ đối với các chính sách ngoại giao và quốc phòng của nước họ.
Mà muốn mời diễn giả quốc tế thì nên sử dụng những quy chuẩn quốc tế, trong đó có tên quốc tế.

3. Tại sao South China Sea là tên quốc tế?

Có một tổ chức quốc tế chuyên đặt tên cho các biển và đại dương, có tên là International Hydrographic Organization (IHO). Tổ chức này đặt tên của Biển Đông của Việt Nam là South China Sea.

4. Chúng ta có thể yêu cầu đổi tên quốc tế của Biển Đông không?

Trên thực tế, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tranh chấp với nhau bao năm qua để đòi đặt tên cho biển giữa hai nước này là “Sea of Japan” (theo yêu cầu của Nhật Bản, cũng là tên được dùng nhiều trong cộng đồng quốc tế) hay “East Sea” (tức Biển Đông – cũng đụng hàng với Việt Nam, theo yêu cầu của Hàn Quốc). Cuối cùng, năm 2012, IHO đã bác bỏ đề nghị của Hàn Quốc, và vẫn giữ tên của biển này là Sea of Japan.

Về lý thuyết, chúng ta cũng có thể đặt vấn đề này với IHO để tranh chấp về tên gọi: Nên đặt là East Sea thay vì South China Sea.
Về thực tiễn, ý kiến của tôi cho rằng điều này là khó khả thi và cũng không cần thiết.

Lý do là vì, khi các bạn chỉ nhìn bản đồ Việt Nam và biển Việt Nam thôi, các bạn sẽ thấy từ East Sea (Biển Đông) là ổn. Nhưng thật ra, nếu chúng ta zoom bản đồ ra lớn hơn, bao gồm biển trên toàn Trái Đất, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vùng biển mà được người dân sống ở phía Tây của nó đặt là “Biển Đông”, ví dụ:
East China Sea
Sea of Japan
Baltic Sea
Dead Sea
Atlantic Ocean
Pacific Ocean
Indian Ocean
Do vậy, nếu có đặt là Biển Đông thì phải là “Biển Đông của Việt Nam”. Lúc đó thì chẳng những Trung Quốc mà cả mấy bạn ở ASEAN cũng sẽ không ủng hộ.

Nên để dành năng lượng, thời gian và công sức tập trung cho việc giải quyết tranh chấp về chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán đi các bạn ạ. Tên gọi không có liên quan gì đến vấn đề chủ quyền./.

You May Also Like

Leave a Reply