Bàn Ngang Tán Dọc, 02.06.2017

      BNTD02062017

Chuyên mục Bàng Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện bà Nguyễn Thị Xuân, đại biểu của cái gọi là quốc hội CSVN đưa đề nghị xử phạt hình sự những ai bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước.

You May Also Like

Leave a Reply