NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Nhà báo Hồng Phúc

Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa.

      DLSN08092018bis NVDCCT

You May Also Like

Leave a Reply