NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thaí Hòa pv Mục Sư Nguyễn Mạnh Cường(Phần 3)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với Mục sư Nguyễn Mạnh Cường, phụ trách mục vụ tại thành phố Kiev, thủ đô của Ukrain.

      DLSN26032022bis PV

You May Also Like