CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Thái Hòa – Lm. Nguyễn Duy Tân

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa với Lm. Nguyễn Duy Tân, vị mục tử quản nhiệm giáo xứ Thọ Hòa thuộc giáo phận Xuân Lộc được bề trên yêu cầu trao lại giáo xứ Thọ Hòa cho giáo phận để đi nghỉ hưu. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa.

      DLSN28062018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply