Phỏng vấn nhà báo Phạm Đoan Trang

Thưa quý thính giả, ngu dân là một chính sách được người cộng sản tuyệt đối khai dụng để củng cố và duy trì quyền lực. Bởi lẽ khi nào người dân được tự do tư duy thì chắc chắn chế độ sẽ sụp đổ. Với chủ trương siết chặt ngôn luận, CSVN đã thẳng tay đàn áp các nhà báo, tác giả đi ngược lại đường lối của đảng. Nhà báo Phạm Đoan Trang là một nạn nhân điển hình các vụ đàn áp này. Hôm nay, mời quý thính giả đài dlsn theo dõi cuộc phỏng vấn nhà báo Phạm Đoan Trang với phóng viên Quang Nam.

      DLSN06052018-bis Doan Trang

You May Also Like

Leave a Reply