Phỏng vấn nhà báo Từ Thức về chuyến thăm Pháp của ông Trọng

      DLSN30032018bis Phong van

Thưa quý thính giả, Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến thăm Pháp vào thứ Ba vừa qua. Sự tiếp đón ông Trọng hết sức nhạt nhẽo của chính phủ Pháp khiến người Việt trong và ngoài nước đặc biệt chú ý. Để tìm hiểu vấn đề này, Thái Hòa có buổi tiếp xúc với nhà báo Từ Thức, một người rất thạo tin tại Paris để xin ông trình bày sự kiện này cho quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa.

You May Also Like

Leave a Reply