Việt Nam Tuần Qua

Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Hoàng Ân và Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nỗi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin mời chị Hoàng Ân .

      DLSN06052018-bis VNTuan qua

You May Also Like

Leave a Reply