Thái Hòa Phỏng Vấn Bs Nguyễn Quyền Tài

      PV02022018

Các cộng đồng người Việt hải ngoại vừa nhận được email của Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài, Trưởng Ban Thường trực Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu, kêu gọi người Việt khắp nơi ký thỉnh nguyện thư gửi ban lãnh đạo Thành phố Mimasaka ở Nhật Bản đề nghị họ hủy bỏ tượng Hồ Chí Minh đã được CSVN đặt tại một nơi trong thành phố Mimasaka. Phóng viên Thái Hòa đã tiếp xúc với Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài để tìm hiểu về việc vận động này.

You May Also Like

Leave a Reply