Quang Nam pv Nhà Thơ Cù Hòa Phong – Chủ Tịch Văn Bút Vùng Nam Hoa Kỳ

      QuangNam-CuHoaPhong29072022

Thưa quý thính giả, vào Chủ nhật ngày 31 tháng 7 sắp tới đây, Trung Tâm Văn Bút vùng Nam Hoa Kỳ sẽ tổ chức Đại Hội vào dịp 31 năm thành lập Văn Bút vùng Nam Hoa Kỳ. Để tìm hiểu về hoạt động của Văn Bút vùng Nam Hoa Kỳ, phóng viên Quang Nam có buổi trao đổi với nhà thơ Cù Hòa Phong, chủ tịch Văn Bút vùng Nam Hoa Kỳ. Nhà thơ Cù Hòa Phong trả lời phỏng vấn từ thành phố Houston, Hoa kỳ…

You May Also Like