Tương quan thiếu nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và luật pháp dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa

      QuanDiem02022018

Cũng như tại nhiều các quốc gia độc tài khác, từ độc tài cá nhân trị, quân phiệt, đến giáo phiệt hoặc Mác xít, khi bị quốc tế lên án là đàn áp nhân quyền và giam giữ các tù nhân lương tâm hoặc chính trị, các chế độ này thường biện minh cho hành động của mình như sau:

Một là dưới chế độ của họ, hoàn toàn không có tù nhân lương tâm hay chính trị, chỉ có tù nhân hình sự.

Hai là, nếu trả tự do cho các tù nhân mà quốc tế cho là tù nhân lương tâm hoặc chính trị, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn và ảnh hưởng đến sự trị an và phát triển quốc gia.

Tất cả các chế độc độc tài, đàn áp nhân quyền, tự cổ chí kim, từ Hitler đến Stalin, từ Saddam Hussein đến Kim Chính Ân, từ Gaddhafi đến CSVN đều lập luận như thế.

Một thực tế nữa xảy ra là sau khi các chế độ sụp đổ và các tù nhân lương tâm và chính trị được trả tự do, thì họ không còn là những kẻ tội phạm, cũng không gây bất ổn cho trị an, mà còn trở thành những lãnh đạo các đảng phái khác nhau, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

Trường hợp các quốc gia Đông  như Balan, Tiệp, Khắc, các quốc gia thuộc Yougoslav cũ, Latvia, Lituania, Estuania, Mông Cổ và ngay cả những quốc gia độc tài quân phiệt không cộng sản trước đây như Nam Hàn, Đài Loan v..v..là những chứng minh hùng hồn cho sự thật này, khi chấp nhận chuyển mình thành dân chủ đa nguyên.

Đảng CSVN lập luận rằng, những tù nhân chính trị này đều là những phạm nhân hình sự vì thông thường họ bị truy tố và kết án bằng 3 điều luật sau đây, vốn là thành phần của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam:

Điều 79 BLHS quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Điều 88 BLHS quy định tội Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN.

Điều 258 BLHS quy định Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Cả 3 điều trên rõ ràng vi hiến vì đi ngược lại tinh thần của các điều 24, 25 và 30 của Hiến Pháp 2013.

Điều 24 Hiến Pháp quy định:
Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
Điều 25 minh thị quy định:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 30 Hiến Pháp quy định:

Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Một trong những nguyên tắc nền tảng của luật hiến pháp hiện hành tại các quốc gia dân chủ pháp trị xuất phát từ phán quyết của Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ John Marshall trong phiên xử Marbury v Madison 1803 như sau:

“ Bởi vậy văn bản đặc thù của Hiến Pháp Hoa Kỳ xác định và củng cố cho nguyên tắc, được coi là căn bản của mọi bản hiến pháp thành văn, là bất cứ một điều luật nào đi ngược lại với hiến pháp đều vô hiệu lực, và tất cả các tòa án cũng như cơ chế chính quyền khác, đều phải tuân theo hiến pháp”.

Đôi khi các điều khoản trong các hiến pháp có thêm thành ngữ “theo quy định của luật pháp”. Tuy nhiên, câu này không hề có ý nghĩa rằng luật pháp muốn quy định thế nào cũng được và có thể ngang nhiên đi ngược với tinh thần của hiến pháp. Thành ngữ này chỉ có ý nghĩa là hiến pháp nêu ra những nguyên tắc lớn, luật pháp sẽ triển khai chi tiết và phương pháp cụ thể hầu thi hành nguyên tắc này, nhưng luật pháp không thể vi phạm tinh thần của một điều khoản nào của hiến pháp cả.

Các điều khoản 79 (Tội lật đổ chính quyền nhân dân), 88 (Tội có hành vi chống nhà nước) và 258 (Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ) rõ ràng đi ngược với tinh thần của các quyền tự do công dân theo các điều 24, 25 và 30 của Hiến Pháp 2013. Điều này vi phạm nguyên tắc về tương quan nghiêm chỉnh giữa luật pháp và hiến pháp nêu trên của Thẩm Phán John Marshall theo tinh thần của luật hiến pháp đương đại.

Thêm vào đó, từ góc cạnh đạo đức Đông Phương, sự kiện đảng CSVN đề xướng các điều 79, 88 và 258 trắng trợn đi ngược lại với tinh thần của hiến pháp 2013 như trên có thể so sánh với hành động xúi dục con cái miệt thị hoặc chửi bới cha mẹ vậy.

Một tương quan nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và luật pháp là một tương quan theo đó, bất cứ một điều luật nào xung đột với tinh thần của hiến pháp đều phải triệt tiêu và vô hiệu lực ở mức độ của sự xung đột.

Khi đảng CSVN dùng quyền lực của công an và quân đội, áp đặt một tương quan nghịch chiều giữa Hiến Pháp và Bộ Luật Hình Sự, trong đó BLHS ngồi xổm trên đầu của Hiến Pháp, thì họ không những xé bỏ một giềng mối trị quốc nền tảng, mà họ còn minh thị khinh miệt sự thông minh của cả dân tộc Việt Nam.

Gần đây nhất, các Ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và một thanh niên trẻ tuổi Trần Hoàng Phúc bị kết án tù tuần tự 8 năm, 6 năm rưỡi và 6 năm, ngày 31 tháng 1 tại TAND Hà Nội, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN theo điều 88 ghi trên.

Đảng CSVN dưới sự lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn mất khả năng nhận diện khách quan sự vận hành của lịch sử. Họ đã gia tăng đàn áp mọi đối kháng chính trị trong nước và trong năm 2017, đã tu chính và xiết chặc thêm BLHS.

Bằng cách phá hoại tương quan nghiêm chỉnh giữa luật pháp và hiến pháp hầu bảo vệ sự tồn tại của đảng, CSVN đã phản bội quyền lợi dân tộc.

Đã đến lúc, toàn dân Việt đứng lên giải thể đảng CSVN. Một bản hiến pháp hiến định, pháp trị và đa nguyên sẽ hình thành và một tương quan nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và các sắc luật của quốc gia sẽ làm giềng mối cho một nước Việt Nam thực sự dân chủ và văn minh của tương lai.

Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

You May Also Like

Leave a Reply